Homeopati

HOMEOPATI ÄR ETT ALTERNATIVT MEDICINALSYSTEM SOM SKAPADES AV DEN TYSKE LÄKAREN SAMUEL HAHNEMANN (1755–1843). GRUNDIDÉN INOM HOMEOPATIN ÄR NÅGOT SOM BRUKAR KALLAS ”LIKNANDE BOTAR LIKNANDE ”SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR”

Homeopati är en naturmedicinsk behandlingsform som grundades för 200 år sedan.
Det grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”liknande botar liknande”
Med det menas att homeopatin är att ett ämne som kan skapa vissa symtom hos en frisk individ kan bota samma symptom hos en sjuk individ, varje substans som kan producera en helhet av symtom hos en frisk människa, tillika kan bota denna helhet av symtom hos en sjuk människa.
Inom homeopatin används de homeopatiska läkemedlen som framställs av naturliga ämnen och som sedan potentiering till ett homeopatiskt preparat. Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas genom en process som kallas ”potentiering”. Detta innebär att man utgår från en ”urtinktur” bestående av till exempel 1 g aktivt ämne i 99 g vatten och successivt späder detta enligt en fastställd process. Ur den ursprungliga lösningen utvinner man ”första potensen” genom att ta 1 ml av den ursprungliga lösningen och tillsätta 99 ml vatten. Man slår sedan flaskan med denna nya lösning mot något hårt, eller skakar den häftigt, ett föreskrivet antal gånger för att frigöra de läkande krafterna.

Homeopatin ingår i mina behandlingsformer som ett verktyg till samtalet som behövs för att se en helhet av dina begränsningar.

DU VILL HA HJÄLP AV HOMEOPATI OCH ETT HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL!
Homeopati och behandling!

Alla behandlingsformer utgår från samtalet. Jag och dina vägledare, visar på möjligheter till förändring,
Du ser dig själv från ett nytt perspektiv, och kan då frigöra dina symtom och bekymmer och samtidigt få ett homeopatiskt preparat.

Behandlings tid och kostnad:

1 timme 975 Kr

Uteblivet besök debiteras.

Ring och boka tid 0731 57 55 56 eller maila  katarina@ursprung.nu  för att få råd inom homeopati.